Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Duivelseiland Fotografie Producties. Het is niet toegestaan om deze website of de inhoud daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duivelseiland Fotografie Producties.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Duivelseiland Fotografie Producties.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Deze website wordt met de grootst mogelijkezorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechtenontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Duivelseiland Fotografie Productiesuit voort. Duivelseiland Fotografie Producties aanvaardt geen enkele vorm vanaansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en dewebsites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.Duivelseiland Fotografie Producties is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivelseiland Fotografie Producties mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkten/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.